CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup 3T21

Assignatura: PROCESSAMENT DIGITAL DEL SENYAL


Professor/a: GILABERT PINAL, Pere Lluís

Horari de classe en el quadrimestre 2122P
    Dimecres
    15:00 - 18:00 (HG) - Setm.1-13 - Aula C4-132V
    Divendres
    15:00 - 17:00 (HP) - Aula C4-226B
    / C4-132V


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC