CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup 3T22

Assignatura: INTERCONNEXIÓ DE XARXES


Professor/a: CASALS IBÁÑEZ, Lluís

Horari de classe en el quadrimestre 2122P
  Dimarts
  19:00 - 21:00 (HP) - Setm.1-2 - Aula C4-133V
  19:00 - 21:00 (HP) - Setm.3 - Aula C4-331G
  19:00 - 21:00 (HP) - Setm.4-5 - Aula C4-133V
  19:00 - 21:00 (HP) - Setm.6-7 - Aula C4-331G
  19:00 - 21:00 (HP) - Setm.9-11 - Aula C4-331G
  19:00 - 21:00 (HP) - Setm.12-13 - Aula C4-133V


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC