CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

BOZA ROCHO, Santiago


Departament: Matemàtiques
Categoria: Professor Titular d'Universitat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: santiago.boza
Despatx: C3-012
Telèfon: 934134120

Titulacions on imparteix docència:
  GR ENG ALIMENTÀRIA, pla 2009
  GR ENG SIS BIOLÒGICS, pla 2009
  GR ENG AGRO PAISATGE, pla 2009
  GR ENG ÀMBIT AERO, pla 2014
  GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
  DG TIT (AGRUP SIM), pla 2015
  DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
  DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015
  GR ENG ALIMENT 2016, pla 2009
  GR ENG CIEN AGRONOM, pla 2018

Assignatures que imparteix:


Horari de classe del professor/a

Coordinador de les assignatures:


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC