CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

ROMERO MORALES, ENRIQUE EDGAR


Departament: Enginyeria Civil i Ambiental
Categoria: Altres
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: enrique.romero-morales
Despatx:
Telèfon:

Titulacions on imparteix docència:
    GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
    DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
    DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015

Assignatures que imparteix:


Horari de classe del professor/a


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC