CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

LOPEZ GARELLO, CARLOS MARIA


Departament: Enginyeria Civil i Ambiental
Categoria: Professor Titular d'Universitat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: carlos.maria.lopez
Despatx: D2-305/1/2
Telèfon: 934017252

Titulacions on imparteix docència:
    GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
    DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
    DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015

Assignatures que imparteix:


Horari de classe del professor/a

Coordinador de les assignatures:


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC