CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

CASTAN PONZ, JOSÉ ANTONIO


Departament: Departament d¿Enginyeria Gràfica i de Disseny
Categoria: Prof. Associat Laboral
Correu electrònic institucional: jose.antonio.castan
Despatx: C3-019
Telèfon: 934134122

Titulacions on imparteix docència:
  GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
  DG TIT (AGRUP SIM), pla 2015
  DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
  DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015

Assignatures que imparteix:


Horari de classe del professor/a

Coordinador de les assignatures:

Horari de consulta en el despatx C3-019:
  Dimarts
  10:00 - 13:00   
  Dimecres
  08:00 - 13:00   

© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC