CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

MARINESCU, Maria-Cristina


Departament: Arquitectura de Computadors
Categoria: Prof. Associada Laboral
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: maria.cristina.marinescu
Despatx: C4-010P
Telèfon: 934137105

Titulacions on imparteix docència:
    MU MASTEAM 2015, pla 2015

Assignatures que imparteix:


Horari de classe del professor/a


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC