CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

PRAT CATALAN, PERE


Departament: Enginyeria Civil i Ambiental
Categoria: Catedràtic d'Escola Universitària
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: pere.prat
Despatx: D2-202b
Telèfon: 934016511

Titulacions on imparteix docència:
    GR ENG SIST AEROESP, pla 2015

Assignatures que imparteix:


Horari de classe del professor/a


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC