CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

VERGES COLL, DAVID


Departament: Enginyeria Civil i Ambiental
Categoria:
Correu electrònic institucional: david.verges
Despatx:
Telèfon:

Titulacions on imparteix docència:
    GR ENG SIST AEROESP, pla 2015

Assignatures que imparteix:


Horari de classe del professor/a


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC