CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

GIL GRANADOS, JUAN ANTONIO


Departament: Matemàtiques
Categoria: Altres
Correu electrònic institucional: juan.antonio.gil
Despatx: C3-015
Telèfon: 934134105

Titulacions on imparteix docència:
  GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
  GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
  GR ENG ÀMBIT TELECOM, pla 2014
  DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009
  PARS ENG SIS COM DIG, pla 2022
  PARS ENG XDS TIC, pla 2022

Assignatures que imparteix:


Horari de classe del professor/a


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC