CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

GAUDE FUGAROLAS, DANIEL


Departament: Ciència i Enginyeria de Materials
Categoria:
Correu electrònic institucional: daniel.gaude.fugarolas
Despatx: C4-140b
Telèfon: 934137169

Titulacions on imparteix docència:
    MU AEROSPACE S&T 09, pla 2009
    MU AEROSPACE S&T 07, pla 2007
    MU AEROSPACE S&T 15, pla 2015
    MU AEROSPACE S&T 21, pla 2021

Assignatures que imparteix:


Horari de classe del professor/a

Coordinador de les assignatures:


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC