CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

LÓPEZ BERBEL, FRANCISCO


Departament: Departament d¿Enginyeria Gràfica i de Disseny
Categoria: Prof. Titular d'Escola Universitària
Correu electrònic institucional: francisco.lopez-berbell
Despatx: C3-019
Telèfon: 934134122

Titulacions on imparteix docència:
    GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
    DG TIT (AGRUP SIM), pla 2015
    DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
    DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015

Assignatures que imparteix:


Horari de classe del professor/a

Coordinador de les assignatures:


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC