CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

RIBAS MATAS, CRISTIAN


Departament: Física
Categoria:
Correu electrònic institucional: cristian.ribas
Despatx: C3-018
Telèfon: 934134124

Titulacions on imparteix docència:
    GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
    DG TIT (AGRUP SIM), pla 2015
    DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
    DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015
    MU AEROSPACE S&T 21, pla 2021

Assignatures que imparteix:


Horari de classe del professor/a


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC