CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

DE LA TORRE SANGRÀ, DAVID


Departament: Física
Categoria: Professor Lector
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: david.de.la.torre.sangra
Despatx: C3-119
Telèfon:

Titulacions on imparteix docència:
    GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
    DG TIT (AGRUP SIM), pla 2015
    DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
    DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015
    MU AEROSPACE S&T 21, pla 2021

Assignatures que imparteix:


Horari de classe del professor/a


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC