CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

DE LA TORRE SANGRÀ, DAVID


Departament: Física
Categoria: Professor Lector
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: david.de.la.torre.sangra
Despatx:
Telèfon:

Titulacions on imparteix docència:
  GR ENG ÀMBIT AERO, pla 2014
  GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
  DG TIT (AGRUP SIM), pla 2015
  DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
  DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015
  MU AEROSPACE S&T 21, pla 2021

Assignatures que imparteix:


Horari de classe del professor/a


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC