CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

PALLÀS ARENY, Ramon


Departament: Enginyeria Electrònica
Categoria: Catedràtic d'Universitat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: Ramon.Pallas
Despatx: C4-122P
Telèfon: 934137096

Titulacions on imparteix docència:
    MU MKET4FOOD+BIO, pla 2014
    MU MASTEAM 2015, pla 2015
    MU MKET4FOOD+BIO 20, pla 2020

Assignatures que imparteix:


Horari de classe del professor/a

Coordinador de les assignatures:


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC