Clica per imprimir aquesta pàgina
 

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

ROYO VALLÉS, Dolors

Departament: Arquitectura de Computadors
Categoria: Professora Titular d'Universitat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: Dolors.Royo
Despatx: C4-014P
Telèfon: 934137104

Titulacions on imparteix docència:
GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
MU MASTEAM 2015, pla 2015
DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009

Assignatures que imparteix:
PROJECTE D'ENGINYERIA DEL SOFTWARE   Grups: 5S11 , 5S12
REALITAT AUGMENTADA I OBJECTES INTEL·LIGENTS   Grups: M1A21
SMART CITIES: INTERNET OF THINGS I REALITAT AUGMENTADA   Grups: OPG1

Horari de classe del professor

Coordinador de les assignatures:
PROJECTE D'ENGINYERIA DEL SOFTWARE
REALITAT AUGMENTADA I OBJECTES INTEL·LIGENTS
TREBALL DE FI DE GRAU


Data de generació 01/12/2021