CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

GALLARDO GÓMEZ, Antonia


Departament: Arquitectura de Computadors
Categoria: Professora Col·laborador
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: Antonia.Gallardo
Despatx: C4-007P
Telèfon: 934137184

Titulacions on imparteix docència:
    GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
    GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
    GR ENG ÀMBIT TELECOM, pla 2014
    DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009

Assignatures que imparteix:


Horari de classe del professor/a


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC