CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

GONZÁLEZ CINCA, RICARD


Departament: Física
Categoria: Professor Titular d'Universitat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: ricard.gonzalez
Despatx: C3-109
Telèfon: 934134153

Titulacions on imparteix docència:
    MU AEROSPACE S&T 21, pla 2021

Assignatures que imparteix:


Horari de classe del professor/a

Coordinador de les assignatures:


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC