CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

RUBIO LOPEZ, Joana


Departament: Organització d'Empreses
Categoria: Professora Col·laborador
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: Joana.Rubio
Despatx: C3-020
Telèfon: 934134135

Titulacions on imparteix docència:
  GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
  GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
  GR ENG ÀMBIT TELECOM, pla 2014
  DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009

Assignatures que imparteix:


Horari de classe del professor/a

Coordinador de les assignatures:

Horari de consulta en el despatx C3-020:
  Dilluns
  11:13 - 13:13   Online. Prèvia cita
  Dimarts
  09:12 - 12:12   Online. Prèvia cita
  Dimecres
  11:13 - 13:13   Online. Prèvia cita
  Divendres
  10:12 - 12:12   Online. Prèvia cita

© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC