CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

SALLENT RIBES, SEBASTIÀ


Departament: Enginyeria Telemàtica
Categoria: Catedràtic d'Universitat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: sebastian.sallent
Despatx: C4-317P
Telèfon: 934137058

Titulacions on imparteix docència:
  GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
  GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
  MU MASTEAM 2015, pla 2015
  DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015
  DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009
  MU AEROSPACE S&T 21, pla 2021
  PARS ENG XDS TIC, pla 2022

Assignatures que imparteix:


Horari de classe del professor/a

Coordinador de les assignatures:


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC