CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EEABB

ALFRANCA BURRIEL, OSCAR


Departament: Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: OSCAR.ALFRANCA
Despatx: D4-145
Telèfon: 935521227

Titulacions on imparteix docència:
    GR ENG AGRÍCOLA, pla 2009
    GR ENG ALIMENTÀRIA, pla 2009
    GR ENG AGRO PAISATGE, pla 2009
    GR ENG ALIMENT 2016, pla 2009
    GR ENG CIEN AGRONOM, pla 2018

Assignatures que imparteix:

Coordinador de les assignatures:


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC