Clica per imprimir aquesta pàgina
 

Informació sobre el personal docent i investigador de l'ESAB

IRANZO IRANZO, FRANCISCO

Departament: Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: Francisco.Jose.Iranzo
Despatx: D4-B-033
Telèfon: 935521075

Titulacions on imparteix docència:
GR ENG AGRÍCOLA, pla 2009
GR ENG ALIMENTÀRIA, pla 2009
GR ENG SIS BIOLÒGICS, pla 2009
GR ENG AGRO PAISATGE, pla 2009
GR ENG ALIMENT 2016, pla 2009

Assignatures que imparteix:
DISSENY D'INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES   Grups: 6AL1 , 6AL2
DISSENY D'INSTAL·LACIONS PER A BIOSISTEMES   Grups: 8SB1 , 8SB2
TALLER D'ENGINYERIA   Grups: 8AL1
TREBALL DE FI DE GRAU   Grups: 7TFG1
TREBALL DE FI DE GRAU   Grups: 7TFG1

Coordinador de les assignatures:
TALLER D'ENGINYERIA
TREBALL DE FI DE GRAU
TREBALL DE FI DE GRAU


Data de generació 24/02/2018