CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EEABB

IRANZO IRANZO, FRANCISCO


Departament: Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: francisco.jose.iranzo
Despatx: D4-033
Telèfon: 935521075

Titulacions on imparteix docència:
  GR ENG AGRÍCOLA, pla 2009
  GR ENG ALIMENTÀRIA, pla 2009
  GR ENG SIS BIOLÒGICS, pla 2009
  GR ENG AGRO PAISATGE, pla 2009
  GR ENG ALIMENT 2016, pla 2009
  GR ENG CIEN AGRONOM, pla 2018

Assignatures que imparteix:

Coordinador de les assignatures:


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC