CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EEABB

ACHAERANDIO PUENTE, MARIA ISABEL


Departament: Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: MARIA.ISABEL.ACHAERANDIO
Despatx: D4-042
Telèfon: 935521059

Titulacions on imparteix docència:
    MU MKET4FOOD+BIO, pla 2014
    MU MKET4FOOD+BIO 20, pla 2020

Assignatures que imparteix:

Coordinador de les assignatures:


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC