CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

CASTAÑAR CAÑAS, JOSÉ MANUEL


Departament: Matemàtiques
Categoria: Prof. Associat Laboral
Correu electrònic institucional: jose.manuel.castanar
Despatx: C3-015
Telèfon: 934134108

Titulacions on imparteix docència:
  GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
  GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
  GR ENG AGRÍCOLA, pla 2009
  GR ENG ALIMENTÀRIA, pla 2009
  GR ENG SIS BIOLÒGICS, pla 2009
  GR ENG ÀMBIT TELECOM, pla 2014
  DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009
  GR ENG ALIMENT 2016, pla 2009
  GR ENG CIEN AGRONOM, pla 2018
  PARS ENG SIS COM DIG, pla 2022
  PARS ENG XDS TIC, pla 2022
  GR ENG SIS BIOLÒG 23, pla 2009
  DG ENG SBIO-ENG ALIM, pla 2023
  DG ENG ALIM-ENG SBIO, pla 2023

Assignatures que imparteix:


Horari de classe del professor/a


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC