CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

CASTAÑAR CAÑAS, JOSÉ MANUEL


Departament: Matemàtiques
Categoria: Prof. Associat Laboral
Correu electrònic institucional: jose.manuel.castanar
Despatx: C3-015
Telèfon: 934134108

Titulacions on imparteix docència:
  GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
  GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
  GR ENG ÀMBIT TELECOM, pla 2014
  DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009
  PARS ENG SIS COM DIG, pla 2022
  PARS ENG XDS TIC, pla 2022

Assignatures que imparteix:


Horari de classe del professor/a


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC