CBL - Campus del Baix Llobregat

SISTEMES DE CONTROL MODERN


Nombre de crèdits ECTS: 5
Departament(s): ESAII
Codi UPC: 19614


  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2022-2:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   MU AEROSPACE S&T 21, pla 2021 OP (4B)  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC