CBL - Campus del Baix Llobregat

PROCESSAMENT ANALÒGIC I DIGITAL DEL SENYAL PER A APLICACIONS AEROESPACIALS


Nombre de crèdits ECTS: 5
Departament(s): TSC
Codi UPC: 19901


  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2023-1:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   MU AEROSPACE S&T 09, pla 2009 OB (4A)
   MU AEROSPACE S&T 07, pla 2007 OB (4A)
   MU AEROSPACE S&T 15, pla 2015 OB (4A)
   MU AEROSPACE S&T 21, pla 2021 OP (4A)  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC