CBL - Campus del Baix Llobregat

GESTIÓ D'ACTIUS TECNOLÒGICS


Nombre de crèdits ECTS: 5
Departament(s): TSC
Codi UPC: 19908


  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2022-1:

   Coordinador/a:
   Professors/es:
   Idiomes d'impartició:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   MU MASTEAM 2009, pla 2009 OP (5B)
   MU MASTEAM 2006, pla 2006 OP (5B)  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC