CBL - Campus del Baix Llobregat

FÍSICA


Nombre de crèdits ECTS: 6
Departament(s): FA / FIS
Codi UPC: 300011


  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2024-1:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009 OB (1A)
   GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009 OB (1A)
   GR ENG ÀMBIT TELECOM, pla 2014 OB (1A)
   DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009 OB (1A)
   PARS ENG SIS COM DIG, pla 2022 OB (1A)
   PARS ENG XDS TIC, pla 2022 OB (1A)  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC