CBL - Campus del Baix Llobregat

ENGINYERIA D'RF


Nombre de crèdits ECTS: 10,5
Departament(s): TSC
Codi UPC: 300031


  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2023-2:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009 OB (3A)
   DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015 OB (4A)
   DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009 OB (3A)
   PARS ENG SIS COM DIG, pla 2022 OB (3A)  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC