CBL - Campus del Baix Llobregat

INFRAESTRUCTURES I OPERACIÓ DE TELECOMUNICACIONS


Nombre de crèdits ECTS: 6
Departament(s): OE / TSC
Codi UPC: 300035


  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2024-1:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009 OB (3B)
   DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015 OB (4B)
   PARS ENG SIS COM DIG, pla 2022 OB (3B)  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC