CBL - Campus del Baix Llobregat

ANÀLISI I DIMENSIONAMENT DE XARXES


Nombre de crèdits ECTS: 4
Departament(s): ENTEL
Codi UPC: 300040


  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2023-2:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009 OB (3A)
   DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015 OB (3B)
   DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009 OB (3A)
   PARS ENG XDS TIC, pla 2022 OB (3A)  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC