CBL - Campus del Baix Llobregat

APLICACIONS I NOUS MODELS DE NEGOCI


Nombre de crèdits ECTS: 3
Departament(s): DAC / TSC
Codi UPC: 300080


  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2022-1:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   MU DRONS, pla 2017 OB (4A)
   MU AEROSPACE S&T 21, pla 2021 ALE  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC