CBL - Campus del Baix Llobregat

PROBABILITAT I ESTADÍSTICA (AERONÀUTICA)


Nombre de crèdits ECTS: 6
Departament(s): MA IV / MAT
Codi UPC: 300210


  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2017-2: (Quadrimestre actual sense docència)

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   GR ENG ÀMBIT AERO, pla 2014 OB (2A)  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC