Clica per imprimir aquesta pāgina
 

INFORMĀTICA II

Nombre de crčdits ECTS: 4.5
Departament(s): AC

  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluaciķ

  Informaciķ pel quadrimestre 2017-2:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   GR ENG AERONAVEGACIĶ, pla 2010 OB (2A)
   GR ENG AEROPORTS, pla 2010 OB (2A)
   GR ENG ĀMBIT AERO, pla 2014 OB (2A)
   GR ENG SIST AEROESP, pla 2015 OB (2A)
   DOBL TIT (AGRUP SIM), pla 2015 OB (2A)
   DOB TIT AERO/SIS TEL, pla 2015 OB (2A)
   DOB TIT AERO/TELEMĀT, pla 2015 OB (2A)  Data de generaciķ 22/03/2018