Clica per imprimir aquesta pàgina
 

INFRAESTRUCTURES DEL TRANSPORT AERI

Nombre de crèdits ECTS: 7.5
Departament(s): EETAC / FIS

  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació

  Informació pel quadrimestre 2017-2:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   GR ENG AERONAVEGACIÓ, pla 2010 OB (2A)
   GR ENG AEROPORTS, pla 2010 OB (2A)
   MU AEROSPACE S&T 15, pla 2015 ALE
   GR ENG ÀMBIT AERO, pla 2014 OB (2A)
   GR ENG SIST AEROESP, pla 2015 OB (2A)
   DOBL TIT (AGRUP SIM), pla 2015 OB (2A)
   DOB TIT AERO/SIS TEL, pla 2015 OB (2A)
   DOB TIT AERO/TELEMÀT, pla 2015 OB (2A)  Data de generació 22/03/2018