CBL - Campus del Baix Llobregat

OPERACIONS AÈRIES


Nombre de crèdits ECTS: 6
Departament(s): EETAC / FIS
Codi UPC: 300223


  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2023-2:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   GR ENG SIST AEROESP, pla 2015 OP (3B)
   DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015 OP (5A)
   DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015 OP (5A)  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC