CBL - Campus del Baix Llobregat

ELECTRÒNICA (AEROPORTS)


Nombre de crèdits ECTS: 6
Departament(s): EEL
Codi UPC: 300233


  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2018-2: (Quadrimestre actual sense docència)

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC