Clica per imprimir aquesta pàgina
 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Nombre de crèdits ECTS: 6
Departament(s): EEL

  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació

  Informació pel quadrimestre 2017-1:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   GR ENG AEROPORTS, pla 2010 OB (3B)
   GR ENG SIST AEROESP, pla 2015 OP (3B)
   DOB TIT AERO/SIS TEL, pla 2015 OP (4B)
   DOB TIT AERO/TELEMÀT, pla 2015 OP (5A)  Data de generació 26/09/2017