CBL - Campus del Baix Llobregat

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES


Nombre de crèdits ECTS: 6
Departament(s): EEL
Codi UPC: 300237


  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2023-2:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   GR ENG SIST AEROESP, pla 2015 OP (3B)
   DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015 OP (5A)  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC