Clica per imprimir aquesta pàgina
 

AMPLIACIÓ DE MATEMÀTIQUES 2

Nombre de crèdits ECTS: 7.5
Departament(s): MAT

  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació

  Informació pel quadrimestre 2017-2:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   GR ENG SIST AEROESP, pla 2015 OB (2A)
   DOBL TIT (AGRUP SIM), pla 2015 OB (2A)
   DOB TIT AERO/SIS TEL, pla 2015 OB (2A)
   DOB TIT AERO/TELEMÀT, pla 2015 OB (2A)



  Data de generació 22/03/2018