CBL - Campus del Baix Llobregat

ENGINYERIA DE XARXES


Nombre de crèdits ECTS: 3
Departament(s): ENTEL
Codi UPC: 300258


  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2023-1: (Quadrimestre actual sense docència)

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   MU MASTEAM 2015, pla 2015 OB (4A)  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC