CBL - Campus del Baix Llobregat

NODES DE SENSORS CORPORALS


Nombre de crèdits ECTS: 3
Departament(s): EEL
Codi UPC: 300269


  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2023-1: (Quadrimestre actual sense docència)

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC