CBL - Campus del Baix Llobregat

TREBALL DE FI DE MÀSTER


Nombre de crèdits ECTS: 12
Departament(s):
Codi UPC: 300275


  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2023-1:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   MU MASTEAM 2015, pla 2015 PR (4A)  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC