CBL - Campus del Baix Llobregat

IMPACTE SOCIAL


Nombre de crèdits ECTS: 6
Departament(s): ESAII
Codi UPC: 300304


  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2022-1:

   Coordinador/a:
   Professors/es:
   Idiomes d'impartició:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009 OP
   GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009 OP
   GR ENG SIST AEROESP, pla 2015 OP
   DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009 OP
   PARS ENG SIS COM DIG, pla 2022 OP
   PARS ENG XDS TIC, pla 2022 OP  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC