CBL - Campus del Baix Llobregat

PROJECTE DE DISSENY DE DRONS


Nombre de crèdits ECTS: 6
Departament(s): EEL
Codi UPC: 300305


  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2023-2:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009 OP
   GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009 OP
   GR ENG SIST AEROESP, pla 2015 OP  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC