CBL - Campus del Baix Llobregat

CONTROL I PROCESSAMENT ADAPTATIU


Nombre de crèdits ECTS: 3
Departament(s): TSC
Codi UPC: 300307


  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2022-2: (Quadrimestre actual sense docència)

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   GR ENG SIST AEROESP, pla 2015 OP  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC