CBL - Campus del Baix Llobregat

SMART CITIES: CIBERSEGURETAT I BIG DATA


Nombre de crèdits ECTS: 6
Departament(s): DAC / ENTEL
Codi UPC: 300310


  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2021-2:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009 OP
   GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009 OP
   DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009 OP  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC