CBL - Campus del Baix Llobregat

PROJECTES D'ENGINYERIA


Nombre de crèdits ECTS: 6
Departament(s): ENTEL
Codi UPC: 300312


  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2021-2:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009 OP
   GR ENG SIST AEROESP, pla 2015 OP  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC