Clica per imprimir aquesta pàgina
 

METEOROLOGIA

Nombre de crèdits ECTS: 6
Departament(s): FA / FIS
Codi UPC: 300417

  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació

  Informació pel quadrimestre 2021-1:

   Coordinador/a:
   Professors/es:
   Idiomes d'impartició:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus  Data de generació 27/01/2022