CBL - Campus del Baix Llobregat

EMC I SEGURETAT ELÈCTRICA EN INSTAL·LACIONS I EQUIPS AERONÀUTICS


Nombre de crèdits ECTS: 6
Departament(s): EEL
Codi UPC: 300418


  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2022-2: (Quadrimestre actual sense docència)

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   GR ENG SIST AEROESP, pla 2015 OP  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC