CBL - Campus del Baix Llobregat

FÍSICA I


Nombre de crèdits ECTS: 6
Departament(s): FEN / FIS
Codi UPC: 390103


  Informació pel quadrimestre 2023-1:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   GR ENG ALIMENTÀRIA, pla 2009 OB (1Q)
   GR ENG SIS BIOLÒGICS, pla 2009 OB (1Q)
   GR ENG ALIMENT 2016, pla 2009 OB (1Q)
   GR ENG CIEN AGRONOM, pla 2018 OB (1Q)
   GR ENG SIS BIOLÒG 23, pla 2009 OB (1Q)  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC